بیمارستان های دالاهو

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان درمانگاه دالاهو دالاهو آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار راه کربلا - روبه روی شهرک نظامی قدیم - بیمارستان درمانگاه دالاهو