بیمارستان های خنج

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان نبی اکرم (ص) خنج درمانی بلوار خاتم الانبیاء - بیمارستان نبی اکرم (ص) خنج