بیمارستان های خرم بید

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سیدالشهداء خرم بید درمانی خرم بید - قادر آباد - جنب CNG - بیمارستان سیدالشهداء
بیمارستان ولی عصر (عج) خرم بید درمانی صفاشهر - بلواروحدت - بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)