بیمارستان های تنگستان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسین (ع) تنگستان‌ درمانی تنگستان - اهرم - خیابان آبگرم - بیمارستان امام حسین(ع)اهر