بیمارستان های تفرش‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان والفجر تفرش‌ درمانی میدان شهید مطهری - خیابان شهید فیاض بخش - بیمارستان والفجر