بیمارستان های تایباد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تایباد درمانی ابتدای بلوار امام خمینی (ره) - روبروی پارک ملت - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)