بیمارستان های بوشهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امیرالمومنین (ع) نهاجا بوشهر درمانی پایگاه هوایی - بیمارستان امیرالمومنین (ع) نهاجا
بیمارستان سلمان فارسی (تامین اجتماعی) بوشهر درمانی خیابان سبزآباد - بیمارستان سلمان فارسی
بیمارستان خلیج فارس خارک بوشهر درمانی جزیره خارک - بیمارستان خلیج فارس صنعت نفت
بیمارستان تک تخصصی قلب بوشهر آموزشی، درمانی خیابان سیراف - بیمارستان تک تخصصی قلب
بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر آموزشی، درمانی میدان آزادی - ابتدای خیابان آزادی - بیمارستان شهدای خلیج فارس
بیمارستان خاتم الانبیاء نداجا بوشهر درمانی بیمارستان خاتم الانبیاء نداجا
بیمارستان بنت الهدی بوشهر درمانی چهار راه دادگستری - خیابان سیراف - بیمارستان بنت الهدی