بیمارستان های بوانات‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر بوانات بوانات‌ درمانی سوریان – شهرک ولیعصر – بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بوانات