بیمارستان های بهشهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدای بهشهر بهشهر درمانی ورودی شهر - ابتدای بلوار شهید هاشمی نژاد - بیمارستان شهدای بهشهر
بیمارستان دکتر امیدی بهشهر درمانی بلوار شهید هاشمی نژاد - چهاراه فرمانداری - خیابان شهید طاطیان - خیابان دکتر امیدی - بیمارستان دکتر امیدی
بیمارستان امام خمینی (ره) بهشهر درمانی خیابان امام خمینی (ره) - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان مهر بهشهر درمانی چهار راه گرگان - خیابان پاسداران - بیمارستان مهر
کلینیک امام رضا (ع) بهشهر آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان شهید مفتح - روبه روی مسجد رضوی - کلینیک امام رضا (ع)