بیمارستان های بندر گز

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهداء بندر گز بندر گز درمانی خیابان امام جعفر صادق(ع) - روبروی هلال احمر - بیمارستان شهداء بندر گز
بیمارستان 64 تختخوابی جدیدالاحداث بندرگز بندر گز درمانی ابتدای جاده تهران - بیمارستان 64 تختخوابی جدیدالاحداث بندرگز