بیمارستان های بانه‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه بانه‌ درمانی خیابان پرستار - بیمارستان صلاح الدین ایوبی