بیمارستان های اصفهان


نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان عسگریه اصفهان آموزشی، درمانی خیابان سروش - چهارراه عسگریه - بیمارستان تخصصی عسکریه (ع)
بیمارستان امام خمینی جرقویه اصفهان درمانی شهر نیک آباد جرقویه - بیمارستان امام خمینی جرقویه
بیمارستان میلاد اصفهان درمانی سه راه سیمین - بلوار جانبازان - خیابان شهید بخشی - بیمارستان میلاد
بیمارستان جم اصفهان درمانی سپاهانشهر - بیمارستان جم
بیمارستان زینب اصفهان درمانی بلوارکشاورز – تقاطع مفتح - بیمارستان زینب
بیمارستان ورزنه ( شرق اصفهان) اصفهان درمانی ورزنه - بیمارستان ورزنه ( شرق اصفهان)
بیمارستان دکتر کریمی اصفهان درمانی مشتاق اول - جنب دندانپزشکی حضرت محمد - کوچه روشن - بیمارستان دکتر کریمی
بیمارستان بهارستان اصفهان درمانی بلوار شهدای صفه - بیمارستان تخصصی خانواده
کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان