بیمارستان های اشنویه‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان نبی اکرم (ص) اشنویه اشنویه‌ درمانی میدان انقلاب - بیمارستان اشنویه