بیمارستان های اردل‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سی و دو تختخوابی امام رضا (ع) اردل‌ درمانی خیابان شهید مدنی - جنب هلال احمر - بیمارستان سی و دو تختخوابی امام رضا (ع)