بیمارستان های ابرکوه‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه‌ درمانی بولوار امام علی (ع) - بیمارستان حضرت خاتم الاانبیاء