بیمارستان های آق قلا

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حاج آقی آل جلیل آق قلا درمانی ابتدای جاده بندرترکمن ـ بیمارستان 96 تختخوابی حاج آقی آل جلیل