بیمارستان های آران و بیدگل

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل آموزشی، درمانی میدان طالقانی - خیابان ولی عصر - بیمارستان سیدالشهداء
بیمارستان سانتر زنان و زایمان شهید رجایی آران و بیدگل درمانی خیابان نظام وفا - جنب بانک صادرات - بیمارستان سانتر زنان و زایمان شهید رجایی
بیمارستان 96 تختخوابی آران و بیدگل درمانی آران و بیدگل - بیمارستان 96 تختخوابی
بیمارستان 44 تختخوابی ثامن آران و بیدگل درمانی آران و بیدگل - بیمارستان 44 تختخوابی ثامن