جستجوی بیمارستان

بیمارستان 64 تختخوابی گچساران - گچساران‌

  نام بیمارستان: بیمارستان 64 تختخوابی گچساران
 آدرس: گچساران‌ - گچساران - بیمارستان 64 تختخوابی
 تلفن تماس:
7413337938
نوع: درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: آموزش و پرورش

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.