جستجوی بیمارستان

کلینیک والفجر - گچساران‌

  نام بیمارستان: کلینیک والفجر
 آدرس: گچساران‌ - گچساران - کلینیک والفجر
 تلفن تماس:
74322222061
نوع: آموزشی، درمانی، پژوهشی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.