جستجوی بیمارستان

بیمارستان مهر - گچساران‌

  نام بیمارستان: بیمارستان مهر
 آدرس: گچساران‌ - خیابان بلادیان غربی - بیمارستان مهر
 تلفن تماس:
07432228618
نوع: درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: بخش خصوصی

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.