جستجوی بیمارستان

بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه - کرمانشاه‌

  نام بیمارستان: بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه
 آدرس: کرمانشاه‌ - خیابان دولت‌آباد- مقابل دانشکده پیراپزشکی - بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه
 تلفن تماس:
 ۰۸۳۱-۷۵۱۰۸۱-۴
نوع: درمانی
زمینه کاری:
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک: دیالیز
بخشهای بستری: ارولوژی-ICU جنرال
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.