جستجوی بیمارستان

کلینیک مستقل شماره دو میناب - میناب‌

  نام بیمارستان: کلینیک مستقل شماره دو میناب
 آدرس: میناب‌ - بلواربسیج - جنب آزمایشگاه دانش - کلینیک مستقل شماره دو میناب
 تلفن تماس:
7642231128
نوع: آموزشی، درمانی، پژوهشی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.