جستجوی بیمارستان

مرکز آموزشی پ‍ژوهشی درمانی و روانپزشکی ابن سینا - مشهد

  نام بیمارستان: مرکز آموزشی پ‍ژوهشی درمانی و روانپزشکی ابن سینا
 آدرس: مشهد - خیابان حرعاملی - جنب نقلیه آستان قدس رضوی
 تلفن تماس:
37112701
نوع: آموزشی، درمانی
زمینه کاری: روانپزشکی
 تعداد تخت: 570
بخشهای پاراکلینیک: تختهای بخش اورژانس
بخشهای بستری: پنج مردان-اورژانس زنان-اورژانس مردان-یک مردان-دو مردان-سه مردان-چهار مردان-یک زنان-اموزشی مردان یک-اموزشی زنان یک-اطفال پسران-اطفال دختران-جانبازان-سالمندان زنان-روانی مردان2 حجازی-سالمندان مردان-روان
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  سایت: http://sina.mums.ac.ir/index.php

درباره مرکز آموزشی پ‍ژوهشی درمانی و روانپزشکی ابن سینا

بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکی ابن سينا فعاليت خود را در سال ۱۳۵۹ هجری شمسی تحت عنوان<<مرکز جامع روانی >> در محلی واقع در خيابان احمد آباد مشهد آغاز کرد.چيزی نگذشت که اين مرکز به مکانی ديگر واقع در ميدان فردوسی مشهد انتقال يافت وتحت عنوان << بيمارستان رازی >> زير نظرسازمان تامين اجتماعی به فعاليتهای خود ادامه داد.

در همين سالها مسئوليت اداره، سرپرستی، وخدمت رسانی به بيمارستان << دکتر حجازی >> واقع در خيابان خواجه ربيع مشهد نيز بر عهده اين بيمارستان گذاشته شد.قابل ذکر است بيمارستان دکترحجازی از مدتها قبل يعنی در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی به همت آقای دکتر حجازی تاسيس شده بودوعمدتا به درمان و نگهداری بيماران روانی مزمن بويژه بيماران بی سرپرست میپرداخت.اين بيمارستان تا قبل از پيوستن به بيمارستان رازی به صورت خيريه واز طريق کمکهای مردمی اداره می گرديد.

درسال ۱۳۶۷ مجددا بيمارستان ابن سينا ( بيمارستان رازی آن زمان ) تغيير مکان داد و در محل جديدیکه همان محل کنونی است مستقر شد. همچنين نام بيمارستان از بيمارستان رازی به بيمارستان ابن سينا و سپس بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکی ابن سينا تغيير کرد. بعلاوه از آن تاريخ به بعداين مرکز بعنوان يکی از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعاليت خود را دنبال کرد .

در سال ۱۳۷۹ مرکز بهداشت روانی و روانپزشکی شفا که يکی از بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود منحل گرديد و کليه وظايف آن اعم از آموزشی و درمانی به بيمارستانابن سينا محول شد.اين تحول به نوبه خود مسئوليتها و وظائف بيمارستان ابن سينا را افزايش داد.


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

  موقعیت مرکز آموزشی پ‍ژوهشی درمانی و روانپزشکی ابن سینا (برای مسیریابی اینجا را کلیک کنید)