جستجوی بیمارستان

کلینیک ویژه بیمارستان شهدای طارم (خارج ا - ط‌ارم‌

  نام بیمارستان: کلینیک ویژه بیمارستان شهدای طارم (خارج ا
 آدرس: ط‌ارم‌ - طارم خ
 تلفن تماس:
2432822701
نوع: آموزشی، درمانی، پژوهشی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.