جستجوی بیمارستان

بیمارستان فاتح نژاد - شیراز

  نام بیمارستان: بیمارستان فاتح نژاد
 آدرس: شیراز - خيابان گلستان - جنب مديريت آموزش وپژوهش - بيمارستان فاتح نژاد
 تلفن تماس:
 
نوع: درمانی
زمینه کاری:
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: بخش خصوصی

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.