جستجوی بیمارستان

بیمارستان امامی - شیراز

  نام بیمارستان: بیمارستان امامی
 آدرس: شیراز - خیابان اردیبهشت - بیمارستان امامی
 تلفن تماس:
071-32360141
نوع: درمانی
زمینه کاری:
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: بخش خصوصی
  سایت: https://www.emami-hospital.com/

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

  موقعیت بیمارستان امامی (برای مسیریابی اینجا را کلیک کنید)