جستجوی بیمارستان

بیمارستان بهار - شاهرود

  نام بیمارستان: بیمارستان بهار
 آدرس: شاهرود - انتهای خیابان 22بهمن - بیمارستان بهار
 تلفن تماس:
32227608
نوع: آموزشی، درمانی، پژوهشی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 244
بخشهای پاراکلینیک: بلوک زایمان-ریکاوری-اطاق عمل مرکزی-اطاق عمل اورژانس سوختگی-اطاق عمل اورژانس-بستری اورژانس -تخت درمان اورژانس-اورژانس سوختگی
بخشهای بستری: CCU-ICU جراحی-ICU جنرال-جراحی زنان-جراحی عمومی-فوق تخصصی نوزادان-سوختگی-ICU داخلی-ICU سوختگی-NICU-PICU کودکان-کودکان-نوزادان-جراحی ارولوژی-داخلی عمومی-داخلی زنان
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

  موقعیت بر روی نقشه