جستجوی بیمارستان

بیمارستان درمانگاه روانسر - روانسر

  نام بیمارستان: بیمارستان درمانگاه روانسر
 آدرس: روانسر - بلوار معلم - روبه روی مسجد ویس القرن - بیمارستان درمانگاه روانسر
 تلفن تماس:
46522820
نوع: آموزشی، درمانی، پژوهشی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  سایت: http://ravansar.kums.ac.ir/

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

  موقعیت بیمارستان درمانگاه روانسر (برای مسیریابی اینجا را کلیک کنید)