جستجوی بیمارستان

بیمارستان مرکز درمان بستر دنا - دنا

  نام بیمارستان: بیمارستان مرکز درمان بستر دنا
 آدرس: دنا - خیابان وحدت - بیمارستان مرکز درمان بستر دنا
 تلفن تماس:
۰۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
نوع: درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.