جستجوی بیمارستان

بیمارستان آیت الله خاتمی - خاتم

  نام بیمارستان: بیمارستان آیت الله خاتمی
 آدرس: خاتم - خاتم - بیمارستان آیت الله خاتمی
 تلفن تماس:
(0351) 7247074
نوع: درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 60
بخشهای پاراکلینیک: دیالیز-تخت لیبر-تخت زایمان-پست پارتوم-اتاق عمل-تختهای بخش اورژانس
بخشهای بستری: داخلی -اطفال-ccu-زنان و زایمان-جراحی
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی یزد

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

  موقعیت بر روی نقشه