جستجوی بیمارستان

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی آرین - آمل

  نام بیمارستان: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی آرین
 آدرس: آمل -  کلینیک تخصصی و فوق تخصصی آرین
 تلفن تماس:
 
نوع: آموزشی، درمانی، پژوهشی
زمینه کاری:
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  سایت: http://arian.mazums.ac.ir/

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.