جستجوی بیمارستان

بیمارستان اشرفی اصفهانی - آغاجاری

  نام بیمارستان: بیمارستان اشرفی اصفهانی
 آدرس: آغاجاری - آغاجاری بلوار پرستار
 تلفن تماس:
3222011
نوع: درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 15
بخشهای پاراکلینیک: اتاق عمل-تالاسمی-تخت زایمان-تختهای بخش اورژانس-دیالیز-تحت نظر اورژانس
بخشهای بستری: اطفال-زنان-داخلی -ایزوله اطفال-اعصاب و ر وان-جراحی عمومی
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.