جستجوی بیمارستان

بیمارستان دکتر شریعتی - آستارا

  نام بیمارستان: بیمارستان دکتر شریعتی
 آدرس: آستارا - چهار راه حکیم نظامی -خیابان فارابی - بیمارستان دکتر شریعتی
 تلفن تماس:
01344822066-8
نوع: درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 43
بخشهای پاراکلینیک: تختهای تحت نظر اورژانس-دیالیز
بخشهای بستری: CCU-POST CCU و قلب-اطفال-داخلی
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.