جستجوی بیمارستان

بیمارستان امام حسین (ع) ارادان - آرادان

  نام بیمارستان: بیمارستان امام حسین (ع) ارادان
 آدرس: آرادان - شهرستان گرمسار -شهر آرادان -خ پازوکی -بیمارستان امام حسین
 تلفن تماس:
2324544438
نوع: درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 18
بخشهای پاراکلینیک: اورژانس
بخشهای بستری: --داخلی-CCU
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی
  سایت: http://www.sem-ums.ac.ir

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.