نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر آزاده مختاری تخصص بیماری‌های قلب و عروق میدان امام-ساختمان پزشکان سینا-طبقه دوم
سیده معصومه تهامی پور زرندی کارشناسی مامایی کوهبنان، مرکز بهداشتی درمانی
دکتر محمد فرقانی راد تخصص بیماری‌های داخلی میدان امام مجتمع پزشکان سینا طبقه 4
دکتر محمدرضا سالار بابکی تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری میدان امام، ساختمان پزشکان سینا
دکتر عباس صفاریان کاشانی تخصص جراحی عمومی فلکه امام