نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مجید طاهرخانی دکترای حرفه‌ای پزشکی تاکستان - خیابان امام - جنب اداره پست - کوچه بن بست
دکتر نوشین کاشانی پور دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان طالقانی، جنب داروخانه دکتر نجفی
دکتر سعید کمایی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان امام خمینی، طبقه بالای ازمایشگاه ابوریحان
دکتر گیتا فرشاد تخصص زنان و زایمان چهارراه بانک ملی، روبرو داری، جنب بانک صادرات، داخل کوچه سمت...
دکتر فرزانه نیک نفس تخصص زنان و زایمان خیابان  ستارخان، بین چهارراه خسرو و اسدی، ساختمان پزشکان سبز...