نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر شهرام قاسمی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی سنقر - خیابان طالقانی
دکتر بنی اشرف پرستو دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سنقر - خیابان معلم