نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مهتاب رنگ چی دکترای حرفه‌ای پزشکی مرکز بهداشت حر ریاحی
دکتر محمدعلی شیخی ابرقویی دکترای حرفه‌ای پزشکی مرکز بهداشت
دکتر حسین عرب زاده دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان شهید رجایی جنب ارامگاه دعبل خزاعی
دکتر مهتاب رنگچی دکترای حرفه‌ای پزشکی مرکز بهداشت حر ریاحی
منا رنگ چی کارشناسی مامایی خیابان امام خمینی - کوچه روبروی حرم دانیال )ع(
لیدا ممبینی کارشناسی مامایی خیابان شهید باهنر خیابان هاشمی
زهرا خنیفر کارشناسی مامایی خیابان اموزگار، پلاک16
سیما کتابتی کارشناسی مامایی -
دکتر علی پرندوار تخصص بیماری‌های داخلی بیمارستان نظام مافی
دکتر عاطفه لالوند تخصص بیماری‌های قلب و عروق فلکه هفت تیر
دکتر لیلا عطار زاده تخصص زنان و زایمان طبقه فوقانی داروخانه ابن سینا