نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمد علی صالحی فر دکترای حرفه‌ای پزشکی بلوار ٤٥ متري انقلاب جنب آتش نشاني نبش كوچه گل گندم پلاك ١ و...
دکتر روزبه شایگان فاطمی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان سجاد، بعد از چهارراه دوم، ساختمان داروخانه مرکز قدس