نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر افشین میرزاپور انعامی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان امام، ساختمان دکتر علی اکبر نوروزی
دکتر حسین فروغی مغانجق دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی -
دکتر شیوا نوبهاری دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام، روبروی مخابرات قدیم - ساختمان موسسه مالی کوثر -...