نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر ارش زادهوش دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی -
دکتر علیرضا صادقی گزنی تخصص بیماری‌های داخلی میدان شهدا، مجتمع پزشکان
دکتر فرزین غیاثی فوق تخصص بیماری‌های ریه -