نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سیروس حیدری دکترای حرفه‌ای پزشکی رودسر - خیابان انقلاب - مطب شبانه روزی سینا
دکتر افسانه قاسمی نژاد دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی -
دکتر محمدحسین پورشریف املشی دکترای حرفه‌ای پزشکی املش، رانکوه، روستای هلوسرا، مرکز بهداشتی درمانی هلوسرا
دکتر فرهاد نعمتی دکترای حرفه‌ای پزشکی رحیم اباد
دکتر جعفر چایی چی منصور دکترای حرفه‌ای پزشکی درمانگاه شبانه روزی حکمت
دکتر علیرضا با ایمان اسگویی تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) ساختمان حکمت، طبقه اخر