نام پزشک رشته تخصصی آدرس
احمد اکابر کارشناسی فیزیوتراپی رامهرمز - مرکز فیریوتراپی
دکتر سعیده کرم زاده دکترای حرفه‌ای داروسازی خیابان امام، جنب فروشگاه فرهنگیان
دکتر محمدرضا ناصر رنجبر دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارراه طالقانی
دکتر محمد غلامی پور دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارراه طالقانی شرقی جنب ازمایشگاه دکترباقر
دکتر مسعود سلطانی بلداجی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارراه طالقانی، طبقه فوقانی پاساژ قدسی
دکتر شهرام صدیقی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی رامشیر خیابان شهید منتظری
دکتر حسن جهاندیده دیندارلو دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان امام، روبروی داروخانه دکتر چهرازی، جنب بانک سپه، مجتم...
دکتر پرویز مخلصی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهاراه طالقانی، جنب داروخانه رازی
دکتر شهروز غفوری نیا دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارراه طالقانی، خیابان نوابلوار صفوی، کلینیک دندانپزشکی زهر...
دکتر محمدعلی قهرمانی شاه نشین دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارراه طالقانی، خیابان نوابلوار صفوی، کلینیک دندانپزشکی زهر...
دکتر سولماز دانتیسم دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی هفتکل، پاساژ مرکزی، میدان اصلی
دکتر راضیه پیرمرادی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان امام، روبروی داروخانه چهرازی، جنب بانک سپه، مجتمع افر...
دکتر سارا صفاریان دکترای حرفه‌ای پزشکی بیمارستان امام خمینی رامهرمز
دکتر مریم خوشبخت دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارراه طالقانی، طبقه فوقانی پاساژ قدسی
دکتر پژمان قلیچی دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارراه طالقانی، طبقه فوقانی پاساژ قدسی
دکتر غلامرضا حیدر نژاد دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارراه طالقانی، پاساژ کرم زاده
دکتر علیرضا بازارنوی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان طالقانی
دکتر ازاده پیامی بهبهانی دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارراه طالقانی، روبروی داروخانه رازی
دکتر علیرضا محمودی دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارراه طالقانی، کوچه پشت فروشگاه فرهنگیان
دکتر مهرداد بناء بهبهانی دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارراه طالقانی، کوچه پشت فروشگاه فرهنگیان
دکتر محمدرضا اسراری درونکلایی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر زینب احمدزاده نوترکی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
علیرضا دولت خواه کارشناسی فیزیوتراپی خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید چراغ زاده
اعظم امین کارشناسی فیزیوتراپی طالقانی غربی، روبروی بانک مسکن
ازاده رضایی کارشناسی فیزیوتراپی -
سجاد عبداله زاده کارشناسی فیزیوتراپی -
زهره بهبهانی کارشناسی گفتاردرمانی چهارراه طالقانی، خیابان نوابلوار صفوی، ساختمان پزشکان مهرگان...
بهدیس عطایی قهفرخی کارشناسی مامایی -
نجمیه بهمیی کارشناسی مامایی -
ماهرخ بازدار تشنیزی کارشناسی مامایی -