نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سید افشین حجازی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان بانک ملی، جنب داروخانه دکتر کیوان
دکتر علیرضا قنبران دکترای حرفه‌ای پزشکی شبکه بهداشت و درمان
دکتر بهنام میرزایی پور میبدی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی میدان فرمانداری، روبروی مجتمع تجاری