نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سعید ولی زاده دکترای حرفه‌ای داروسازی نور - خیابان بهشتی - پلاک 20