نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر رامین نویدی نایینی دکترای حرفه‌ای پزشکی نایین - خیابان امام - جنب داروخانه شبانه روزی