نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر لیلا محمدی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی خیابان خیام، روبروی داروخانه دکتر رحیم زاده