نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علیرضا شعبان پور حقیقی دکترای حرفه‌ای داروسازی خیابان انقلابلوار روبرو پارک انقلابلوار، داروخانه دکتر شعبان...
دکتر مهدی مریدی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی ابتدای خیابان کاوسی
دکتر پروین مرزبان تخصص بیماری‌های داخلی بلوار انقلاب، کوچه داروخانه سینا
دکتر سیده معصومه فتاحی ساروی تخصص زنان و زایمان خیابان کاوسی، مجتمع باران
دکتر محمدمهدی ده بزرگی تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن خیابان انقلاب، خیابان کاوسی، جنب دارو خانه شبانه روزی