نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علی طاهریان تخصص بیماری‌های قلب و عروق چهارراه جمهوری، ساختمان پزشکان سینا