نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر امیر ممبینی دکترای حرفه‌ای داروسازی مال خلیفه - خیابان اصلی
دکتر علی زیلابی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی چهارباغ بالا، مجتمع پارسیان، طبقه 3، واحد 509
دکتر فرزانه شیرانی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی -